ASC

上海工品实业代理经销美国ASC电容,常用规格常备现货。

HCO-HCG      HVSC      IFP      MAC-UM      MEC-DL UW        MEC-DL       MEC-HC      MPWC      SKW

SKWB      TGC      PXK      X375      X386D      X386S      X387D      X387S      X388S

更多ASC电容产品信息请咨询相关销售人员,常用规格有备库存,欢迎来电咨询13564830031.