LEM传感器LEM传感器

 

LEM霍尔电流传感器选型资料:LEM选型资料-全

 

常用规格有备库存,欢迎来电咨询13564830031.

瑞士LEM电流传感器

    型      号 参      数 封装 型    号 参    数 封装
LTS6-NP 2A,3A,6A  PCB HOP1500-SB 1500A ,0~±4V输出 可拆卸
LTS15-NP 5A,7.5A,15A  PCB HOP2000-SB 2000A ,0~±4V输出 可拆卸
LTS25-NP 8A,12A,25A  PCB HAZ4000-SB 4000A , 0~±4V输出 可拆卸
LTSR6-NP 2A,3A,6A  PCB+参考端 HAZ6000-SB 6000A, 0~±4V输出 可拆卸
LTSR15-NP 5A,7.5A,15A  PCB+参考端 HAZ10000-SB 10000 A ,0~±4V输出 可拆卸
LTSR25-NP 8A,12A,25A  PCB+参考端 HAZ12000-SB 12000 A ,0~±4V输出 可拆卸
CKSR6-NP 2A,3A,6A  PCB+参考端 HAZ14000-SB 14000 A ,0~±4V输出 可拆卸
CKSR15-NP 5A,7.5A,15A  PCB+参考端 HAZ20000-SB 20000 A ,0~±4V输出 可拆卸
CKSR25-NP 8A,12A,25A  PCB+参考端 LT58-S7 50A     穿孔Φ20
CKSR50-NP 15A,25A,50A  PCB+参考端 LT108-S7 100A    穿孔Φ20
LA25-P 25A  穿孔  PCB LT208-S7 200A    穿孔Φ20
LA55-P/SP50 50A  穿孔  PCB LT308-S7 300A    穿孔Φ20
LA100-P/SP50 100A 穿孔  PCB LT308-S6 300A    穿孔Φ35
LA125-P 125A 穿孔  PCB LT508-S6 500A    穿孔Φ35
LA200-P 200A 穿孔  PCB LT1005-S 1000A   穿孔
LA25-NP 5A,6A,8A,12A,25A PCB LT1005-T 1000A  “T”表示带原边母排
HAS50-S/SP50 50A  0~±4V输出 LT2005-S(T) 2000A
HAS100-S/SP50 100A  0~±4V输出 LT4000-S(T) 4000A
HAS200-S/SP50 200A  0~±4V输出 LT10000-S 10000A
HAS300-S/SP50 300A  0~±4V输出 LF205-S 200A   平面安装
HAS400-S/SP50 400A  0~±4V输出 LF305-S 300A    平面安装
HAS600-S/SP50 600A  0~±4V输出 LF505-S 500A    平面安装
HAT400-S 400A  0~±4V输出 LF1005-S 1000A   平面安装
HAT500-S 500A  0~±4V输出 LF1005-S/SP16 1000A   平面安装
HAT600-S 600A  0~±4V输出 LF2005-S 2000A   平面安装
HAT800-S 800A  0~±4V输出 IT400-S 400A    高精度
HAT1000-S 100A  0~±4V输出 IT600-S 600A    高精度
HAT1200-S 1200A  0~±4V输出 IT700-S 700A    高精度
HAT1500-S 1500A  0~±4V输出 LA205-S 200A    叠片磁芯
HAX1000-S 1000A  0~±4V输出 LA305-S 300A    叠片磁芯
HAX1500-S 1500A  0~±4V输出 LA505-S 500A    叠片磁芯
HAX2000-S 2000A  0~±4V输出 LA306-S 300A    叠片磁芯
HOP400-SB 400A ,0~±4V输出 可拆卸 LAH25-NP 25A     多量程+PCB(立式)
HOP500-SB 500A ,0~±4V输出 可拆卸 LAH50-P 50A    PCB(立式)
HOP600-SB 600A ,0~±4V输出 可拆卸 LAH125-P 125A   PCB(立式)
HOP800-SB 800A ,0~±4V输出 可拆卸 CT0.1/0.2/0.4-P 0.1A/0.2A/0.4A 漏电流传感器
HOP1000-SB 1000A ,0~±4V输出 可拆卸 CTSR0.3-P 0.3A 漏电流传感器
HLSR10-P 10A 高精度开环 HLSR20-P 20A 高精度开环
HLSR32-P 32A 高精度开环 HLSR40-NP 40A 高精度开环
HLSR50-P 50A 高精度开环

LEM电压传感器

型      号 参      数 封装 型    号 参    数 封装
LV25-P 0~10mA(15V—500V) AT5…150B5/10 5,10,20,50,100,150
LV25-200 定制产品,测200V  PCB AT5…150B420L 5,10,20,50,100,150
LV25-400 定制产品,测400V  PCB AK5…200B5/10 2,5,10,20,50,75,100,150,200
LV25-600 定制产品,测600V  PCB AK5…200B420L 2,5,10,20,50,75,100,150,200
LV25-800 定制产品,测800V  PCB AK5…200C5/10 2,5,10,20,50,75,100,150,200
LV25-1000 定制产品,测1000V PCB AK5…200C5420L 2,5,10,20,50,75,100,150,200
LV25-1200 定制产品,测1200V PCB AP50…400B5/10 10,25,50,75,100,150,200,300,400
LV25-P/SP2 Vpn=10~1500V Vd=4.1KV AP50…400B420L 10,25,50,75,100,150,200,300,400
LV25-P/SP5 Vpn=10~1500V Vd=4.2KV AKR750C420LJ 750
LV100 测量100-2500V AKR2000C420LJ 2000
LV100-500 定制产品 ,测500V AKR5…200B5/10 2,5,10,20,50,75,100,150,200
LV100-600 定制产品 ,测600V AKR5…200B420L 2,5,10,20,50,75,100,150,200
LV100-800 定制产品 ,测800V AKR5…200C5/10 2,5,10,20,50,75,100,150,200
LV100-1000 定制产品 ,测1000V AKR5…200C420L 2,5,10,20,50,75,100,150,200
LV100-1200 定制产品 ,测1200V APR50…400B5/10 10,25,20,50,75,100,150,200
LV100-1500 定制产品 ,测1500V APR50…400B420L 10,25,20,50,75,100,150,200
LV100-2000 定制产品 ,测2000V AKR750C420L J 750
LV100-3000 定制产品 ,测3000V AKR2000C420L J 2000
LV100-3500 定制产品 ,测3500V DHR100…1000C/10 100,200,300,400,500,600,1000
LV100-4000 定制产品 ,测4000V DHR100…1000C420 100,200,300,400,500,600,1000
AV100-50 定制产品 ,测50V AHR500…2000B5/10 500,800,1000,1500,2000
AV100-125 定制产品 ,测120V AHR500… 2000B420 500,800,1000,1500,2000
AV100-150 定制产品 ,测150V HAZ4000…20000-SRU 4K,6K,10K,12K,14K,20K
AV100-200 定制产品 ,测200V HAZ4000…20000-SRI 4K,6K,10K,12K,14K,20K
AV100-500 定制产品 ,测500V HAZ4000…20000-SRI/SP1 4K,6K,10K,12K,14K,20K
AV100-750 定制产品 ,测750V DK20…200B5/10 5,10,20,50,75,100,150,200
AV100-1000 定制产品 ,测1000V DK20…200B420 5,10,20,50,75,100,150,200
AV100-1500 定制产品 ,测1500V DK20…200C5/10 5,10,20,50,75,100,150,200
AV100-2000 定制产品 ,测2000V DK20…200C420 5,10,20,50,75,100,150,200
CV3-1000 测700V DK50…200B420B 50,75,100,150,200
CV3-1200 测840V DK20…200C420B 5,10,20,50,75,100
CV3-1500 测1000V DH500..2000B420LB 500,800,1000,1500,2000
CV3-2000 测1400V AKS125B 1.5to150
LV200-AW/2/200 测200V AKS125C 1to150
LV200-AW/2/400 测400V AKS180B 1-6,6-40,40-175(selectable)
LV200-AW/2/800 测800V AKS180C 1-6,6-40,40-175(selectable)
LV200-AW/2/1600 测1600V DKS100CNOU 4-20,10-50,20-100(selectable)
LV200-AW/2/3200 测3200V DKS100CSDT 4-20,10-50,20-100(selectable)
LV200-AW/2/6400 测6400V AKS0.03CNO/NC 5,10,30mA4-20,10-50,20-100(selectable)
LV200-AW/2/SP1 测5000V AKS0.xxxCNO/NC 5.,10,30mA(factoryadjusted)
LV200-AW/2/SP15 测12000V AKS0.03CSDT 5,10,30mA4-20,10-50,20-100(selectable)

 

常用规格有备库存,欢迎来电咨询13564830031.