NIPPON CHEMI CON

NIPPON CHEMI CON/NCC电容/黑金刚电容,现货供应

 

NCC电容选型总表

 

牛角电容:

KHS     KLA      KMH      KMQ      KMS      RLA      RLB      SMH      SMM      SMQ

 

螺栓电容:

 

更多ncc黑金刚电容详细产品信息请咨询相关销售人员,常用规格有备库存,欢迎来电咨询13564830031.